Kontaktinformasjon

Administrasjon

Produksjonsleder
Terje Skifjeld
terje.skifjeld@grontpartner.no
+47 95991147

Salgs- og Markedssjef
Marianne Sverdrup Hansen
marianne.hansen@smakenavgrimstad.no
+47 93259471