Velkommen til

Grønt Partner

Selskapets navn: Grønt Partner AS
Orgnr: 989 164 937

Vårt virksomhetsområde: kjølte potet- og grønnsaksprodukter

Omsetningen i 2023: Ca. 69 millioner kroner
Antall ansatte i 2023: 22

Eierforhold: Smaken av Grimstad AS

Grønt Partner AS ble etablert i 1980 under navnet H.K. Hellenes. I starten produserte selskapet frossen pommes frites, og noen år senere startet produksjon av kjølte potet- og grønnsaksprodukter. I 2007 ble fabrikken utbygd og modernisert, noe som var avgjørende for å kunne utvikle produktene på en mer effektiv måte.

I september 2014 kjøpte Smaken av Grimstad AS 90,1% av aksjene i Grønt Partner AS fra Hans Kristian Hellenes. I oktober 2016 ble resten av aksjene overtatt og Smaken av Grimstad AS har dermed også etablert en sterk posisjon innen kjølte potet- og grønnsaksprodukter. I mai 2024 flyttet fabrikken inn i nye lokaler i Hegdal Industriområde ved Larvik.