Velkommen til

Grønt Partner

Selskapets navn: Grønt Partner AS
Orgnr: 989 164 937

Vårt virksomhetsområde: kjølte potet- og grønnsaksprodukter

Omsetningen i 2018: Ca. 61 millioner kroner
Antall ansatte: 21

Eierforhold: Smaken av Grimstad AS
Grønt Partner AS ble etablert i 1980 under navnet H.K. Hellenes. I starten produserte selskapet frossen pommes frites, og noen år senere startet produksjon av kjølte potet- og grønnsaksprodukter.

I 2007 ble eksisterende fabrikk utbygd og modernisert, noe som var avgjørende for å kunne utvikle produktene på en mer effektiv måte. I september 2014 kjøpte Smaken av Grimstad AS 90,1% av aksjene i Grønt Partner AS fra Hans Kristian Hellenes. I oktober 2016 ble resten av aksjene overtatt og Smaken av Grimstad AS har dermed også etablert en sterk posisjon innen kjølte potet- og grønnsaksprodukter.

Gjennom oppkjøpet av Grønt Partner AS vil den nye enheten få nødvendig kompetanse, produksjonsmiljøer, produsenter og økonomisk styrke til å utvikle markedet på en mer effektiv måte. Ambisjonen er at dette skal bidra til økt lønnsomhet for selskapets kunder og at sluttbruker vil oppleve både bedre og mer spennende produkter.

Ytterligere planer for oppgradering av fabrikken foreligger, og sammen med lanseringen av ny selskapsprofil og spennende nyheter og design, vil selskapet være godt rustet for å møte fremtiden.