Velkommen til

Grønt Partner

Selskapets navn: Grønt Partner AS
Orgnr: 989 164 937

Vårt virksomhetsområde: kjølte potet- og grønnsaksprodukter

Omsetningen i 2021: Ca. 53 millioner kroner
Antall ansatte: 16

Eierforhold: Smaken av Grimstad AS
Grønt Partner AS ble etablert i 1980 under navnet H.K. Hellenes. I starten produserte selskapet frossen pommes frites, og noen år senere startet produksjon av kjølte potet- og grønnsaksprodukter.

I 2007 ble eksisterende fabrikk utbygd og modernisert, noe som var avgjørende for å kunne utvikle produktene på en mer effektiv måte. I september 2014 kjøpte Smaken av Grimstad AS 90,1% av aksjene i Grønt Partner AS fra Hans Kristian Hellenes. I oktober 2016 ble resten av aksjene overtatt og Smaken av Grimstad AS har dermed også etablert en sterk posisjon innen kjølte potet- og grønnsaksprodukter.