Pressemelding

August 2014
Den 29.08.2014 kjøpte Smaken av Grimstad AS 90,1 % av aksjene i Grønt Partner AS fra Hans Kristian Hellenes. De resterende 9,9 % av aksjene vil bli beholdt av Hans Kristian Hellenes og han vil samtidig arbeide for begge selskapene fremover. Med kjøpet overtar Smaken av Grimstad AS en sterk posisjon innen kjølte potet- og grønnsaksprodukter og transaksjonen vil dermed skape en ny og sterk enhet som vil øke fokuset på både produktutvikling og markedsbearbeidelse.

Smaken av Grimstad AS har besluttet å investere store midler for å utvide virksomheten i Norge. Dette skal gjøres både gjennom investering i organisk vekst og strategiske oppkjøp. Gjennom oppkjøpet av Grønt Partner AS vil den nye enheten få nødvendig kompetanse, produksjonsmiljøer, produsenter og økonomisk styrke til å utvikle markedet på en betydelig mer effektiv måte. Samtidig finnes det økonomiske og markedsmessige synergier mellom selskapene som vil skape enda større investeringsvilje. Ambisjonen er at dette skal bidra til økt lønnsomhet for enhetens kunder og at sluttbruker vil oppleve både bedre og mer spennende produkter. Samtidig vil den nye enheten besitte to ulike teknologier innenfor samme produktkategori, slik at selskapets risiko vil reduseres.

Bakgrunn: Grønt Partner AS ble startet i 1980 av Hans Kristian Hellenes under navnet HK Hellenes. Selskapet startet sin virksomhet i Sandefjord med produksjon av frossen pommes frites. I 1982 begynte selskapet med produksjon av skrelte og kokte poteter i ny fabrikk lokalisert i Kvelde utenfor Larvik. Første kunde var Rica Park Hotel i Sandefjord. I 2005 skiftet selskapet navn til Grønt Partner AS og i 2007 ble eksisterende fabrikk utbygd og modernisert. Grønt Partner AS omsatte i 2013 for ca. 40 millioner kroner og har 12 ansatte. Selskapet produserer og selger en rekke kjølte potet- og grønnsakprodukter til storhusholdningsmarkedet og er kjent for sin gode kvalitet og evne til å utvikle nye produkter.

Smaken av Grimstad AS ble stiftet så tidlig som 1917 under navnet Grimstad Konservesfabrik A/S og har vært en stor og viktig leverandør av langtidsholdbare frukt og grønnsaker gjennom snart 100 år. Sortimentet består bl.a. av surkål, rødkål, agurker, pickles, rødbeter, erter, bønner, gulrøtter, poteter, tomatpuré og pizzasaus. Selskapet leverer varer både til dagligvare-, storhusholdnings- og industrimarkedet. Smaken av Grimstad AS har ca. 41 ansatte og omsatte i 2013 for ca. 130 millioner kroner. Selskapet har produksjonsanlegg i Grimstad og salgskontor i Drammen. Smaken av Grimstad AS ble overtatt av nye eiere i oktober 2011 og de har allerede investert betydelige midler i nytt produksjonsutstyr. Ytterligere planer for oppgradering av fabrikken foreligger, og sammen med lanseringen av ny selskapsprofil og spennende nyheter, vil selskapet være godt rustet for å møte fremtiden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Øivind Moen, kommersiell direktør/medeier i Smaken av Grimstad AS, tlf. 91 69 91 72